Inspectera har utvecklat en webbportal, Inspectera Online, som gör det möjligt att implementera och överblicka kvalitetsarbetet på distans. För att underlätta och spara tid vid registrering av kontroller har vi även tagit fram en Android app för läsplatta och telefon. Där du enkelt kan gå in och utföra dina kontroller, registrera avvikelser och läsa rutiner.