HACCP grundutbildningkeyboard

Målgrupp: Den eller de på företaget som är ansvarig för
livsmedelshantering och kvalitet samt de som kommer att
arbeta med eller ansvara för verksamhetens HACCP-plan.

Mål: Deltagarna skall lära sig följande:
• Bakgrunderna till HACCP.
• Syftet med en HACCP-plan – lagkrav, ekonomisk vinning och
trygghet för konsumenten.
• Stegen som leder fram till en HACCP-plan.
• Riskanalys – vad är det och hur gör man.
• Vilka är riskerna – kemiska, fysikaliska, mikrobiologiska och allergena.
Utbildningens längd är på ca 6 timmar vilka kan delas upp till två tillfällen.
Det är bra om man har relativt god inblick i verksamhetens uppbyggnad
och har färska kunskaper i grundläggande livsmedelshygien.
Efter fullföljande utbildning erhålls ett kursdiplom.New layer…