Grundkurs i Livsmedelshygienkeyboard

Målgrupp: Kursen vänder sig till alla som jobbar med öppna livsmedel och som saknar aktuell hygienutbildning eller som behöver förnyade kunskaper.

Mål: Kursen skall ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien och tar upp följande områden

 • Mikrobiologi – vanligaste mikroorganismernas
  förekomst och egenskaper.
 • Hygien – betydelsen av god hygien och hygieniska
  förhållanden på arbetsplatsen.
 • Kontamineringsvägar – identifiera kritiska punkter
  i livsmedelshanteringen.
 • Matförgiftningar – orsaker, omfattning, kostnader,
  produktansvar och hur man förebygger.
 • Egenkontroll – hur jobbar man med kontrollprogram,
  HACCP och verksamhetsstyrning.
 • Lagstiftning – vem bestämmer och kontrollerar oss?

 

Kursen bygger på livsmedelsverkets och SAMS kursplan för grundkurs i livsmedelshygien. Kursen är uppdelad på två tillfällen om vardera 4 timmar. Efter genomgången kurs och skriftligt prov erhåller deltagarna diplom.