Sorkbekämpningmullvad

Genom sitt grävande kan mullvaden och sorken åstadkomma avsevärda skador och har på vissa ställen blivit en riktig plåga.
Ofta finns ett stort behov av att lösa sina mullvads- och sorkproblem.

Problemen kan uppstå på diverse platser så som:

  • Trädgårdar och gräsmattor.
  • Parker och andra offentliga platser.
  • Kyrkogårdar.
  • Fotbollsplaner, golfbanor och andra sportområden.
  • Vallar för hö och ensilage.

 

Man kan bekämpa mullvadar när som helst under året bara jorden inte är frusen. Bästa tidpunkten är emellertid under hösten (september-december) eller våren (mars-maj). Speciella fällor används efter analys av problemens omfång och enligt överenskommelse med kunden.