Rivningsintyghusbock_resize

Inför en rivning eller eventuellt flyttande av en byggnad kan Inspectera kontrollera att inga farliga träskadeinsekter finns i virket och därefter ge intyg på att det är ok att riva eller flytta byggnaden. Om farliga insekter skulle påträffas vid besiktningen ges konsultation om lämpliga åtgärder.