Ljusfällor
ljusfälla

Inspectera har ljusfällor med speciellt UV-ljus som ger ett högklassigt skydd mot flygande insekter så som getingar, flugor, myggor och skalbaggar.
Leasingavtal samt försäljning av ljusfällor kan erbjudas allt från privatpersoner till företag som har EX-godkända ljusfällor som krav. Ljusfällorna finns i ett trettiotal olika storlekar och utföranden.

Inspectera gör en bedömning av vilken typ av ljusfälla som är lämpligast för kunden samt ger ett förslag på lämpligt antal och dess placeringar.