Gnagarsäkring
ratta_resize

Brunråttan (Rattus Norvegicus) är den svåraste skadegöraren bland gnagarna. En råtta kan ta sig in genom ett hål på ca 20mm och en mus behöver endast 6-7mm stor öppning. Gnagare som tar sig in i väggar och dylikt kan förstöra isolering samt sprida smitta. Följderna kan vara kostsamma inte minst på grund av ökat svinn, förlorad produktionstid och dåligt rykte. Driftstopp är ytterligare en tänkbar följd när gnagare har tagit sig in i byggnaden och t ex gnagt av elledningar.
System:

Inspectera har olika system för att förhindra att gnagare tar sig in i byggnader. En metod är plåtprofiler alternativt nät som monteras där gnagarna kan tänkas ta sig in, men även repellerande fogskum kan användas.

Arbetet inleds med en analys av det aktuella gnagarproblemet och en handlingsplan tas fram i samarbete med kunden.