Desinfektion av mikroorganismerdesinfektion

Inspectera har mångårig erfarenhet av desinfektion av mikroorganismer. Efter bedömning av läget på plats ges förslag på åtgärder som bör vidtagas. Arbetet utförs noggrant och med kvalitets- och miljösäkrade metoder. Dokumentation av utfört arbete lämnas alltid. Vid behov anlitar Inspectera underentreprenörer för t ex grovrengöring och städning. Efter avslutade arbetsinsatser tas mikrobiologiska kontrollprover för att säkerställa slutresultatet.

Exempel på de uppdrag inom desinfektion av mikroorganismer och smitta som Inspectera kan åta sig:

  • Inspecteras erfarna tekniker kan projektleda vid stora utbrott av t ex salmonella. Sanering av potatislager, laboratorier, foderfabriker, kycklingstallar, sjukhus mm.
  • Inspectera har förmågan att se helheten och ger en komplett lösning på problemet då vi i vårat arbete tar ansvar för samtliga arbetsmoment.