Provtagningar och analyserprover

Provtagningar ingår oftast i våra löpande avtalstjänster, men kan också beställas separat. Vi använder oss alltid av ackrediterade laboratorium för provanalys. Se menyn till vänster för några av de vanligaste proverna vi arbetar med. Vi kan alltid anpassa provtagningarna efter kundernas önskemål och vi kan utföra provtagning för de allra flesta typer av analyser.


Livsmedelsanalyser

Inspectera utför provtagningar av livsmedel på ett säkert och kontrollerat sätt. Proverna sänds till väl ansett laboratorium för mikrobiologiska eller kemiska analyser. Hjälp med bedömning av provsvar ingår och förslag på eventuella åtgärder kan ges av Inspecteras erfarna livsmedelskonsulter.

Livsmedelsprover kan tas för att verifiera att verksamhetens egenkontroll är relevant och riktig men det kan även vara aktuellt med analyser vid misstänkt matförgiftning.

Rengöringskontroller

Inspectera utför provtagningar av ytor för att verifiera att rengöringsrutiner fungerar på ett optimalt sätt. Tryckplattorna sänds till laboratorium för mikrobiologiskodling och avläsning av provsvar. Tolkning av provsvar erbjuds av Inspecteras livsmedelskonsulter och förslag på relevanta åtgärder kan om önskat ges.

Prover kan tas för att verifiera att verksamhetens rutiner och egenkontroll är relevant och riktig men det kan även vara aktuellt  med rengöringskontroller i andra sammanhang.

Vattenanalyser

Inspectera utför provtagningar av vatten från brunn eller ismaskin på ett säkert och kontrollerat sätt. Proverna sänds till väl ansett laboratorium för mikrobiologisk eller kemisk analys. Tillsammans med kunden och ackrediterat laboratorium ger Inspectera vid behov hjälp med bedömningar av analyssvar. Även förslag på relevanta åtgärder kan om önskat ges.

Prover kan tas för att verifiera att verksamhetens egenkontroll är relevant och riktig men det kan även vara aktuellt med analyser i andra sammanhang. Ismaskin bedöms likvärdig med vatten från egen källa och skall därför ingå som en provtagningspunkt i egenkontrollen.