Policyspolicys

Miljöpolicy:
Inspectera arbetar med ständiga förbättringar av tjänster
och produkter för att förebygga och minimera miljöpåverkan. Där det är möjligt eftersträvas användandet av miljövänliga och giftfria bekämpningsmedel.

Alla anställda utför praktiskt miljöarbete genom att minimera och källsortera avfall, utnyttja energi så effektivt som möjligt samt ställa krav på leverantörer och samarbetspartners.

Vi följer miljölagstiftning, förordningar och andra krav från myndigheter, kunder och andra intressenter samt anpassar verksamheten för att uppnå satta miljömål.

Kvalitetspolicy:
Inspecteras policy är att vara det självklara valet för kunder som söker tjänster och produkter till högsta kvalitet. Genom att ständigt använda ny teknik och kompetensutveckla vår personal ser vi till att tillfredställa våra kunders behov.

Inom Inspectera medverkar alla aktivt till att åstadkomma ett långsiktigt samarbete med kund, där vi uppfattas som en god partner med stor flexibilitet och nytänkande