Myndighetskontakter

Inspectera kan erbjuda konsulthjälp för företag i deras
kontakter med myndigheter, som t ex Miljö- & Hälsokontoret. Åtgärder av brister som påtalats av kontrollerande
myndighet kan Inspecteras erfarna konsulter och tekniker
bistå med.

Vid köp eller försäljning av livsmedelshanterande företag kan
våra konsulter ge en lägesrapport av bl a lokalernas status.