LeverantörsbedömningarLeverantörsbedömningar

Ibland vill man kontrollera sina leverantörer så att de håller en viss nivå. Vi kan hjälpa till med bedömning av våra kunders leverantörer på plats hos dem. Kriterierna bestäms i samråd med kunden.