IP LivsmedelsförädlingIP Livsmedelsförädling

Certifieringssystem för livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet. Denna standard kom hösten 2008 och gäller i första hand för småskalig livsmedelsförädling.