Interna revisionerintern-revision_resize

När ett ledningssystem är i bruk ska det underhållas löpande. Ett verktyg i detta arbete är att genomföra interna revisioner. Inspectera har utbildade revisorer som kan utföra revisioner enligt ovan nämnda standarder.