HACCPHACCP_resize

HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points. Det är ett verktyg som används för att hitta faror som kan äventyra livsmedelssäkerheten. Vi hjälper kunden med bedömning av faror i en faroanalys samt att upprätta en HACCP-plan.