Egenkontrollprogram
egenkontrollprogram_resize

Ett egenkontrollprogram brukar innehålla praktiska instruktioner och rutiner för hur man arbetar. Det är extra tryggt att ha något att luta sig tillbaka på om man glömmer bort vilka rutiner man har bestämt att arbeta efter. Det är också mycket användbart vid introduktion av ny personal. Inspectera hjälper främst livsmedelshanterande företag med framtagande av egenkontrollprogram, där detta är ett lagkrav,  men kan och har även hjälpt andra branscher. Många branscher är hjälpta av egenkontrollprogram vid t ex hantering av sitt miljö- och säkerhetsarbete etc.