BRC – LivsmedelBRC Livsmedem

BRC har funnits länge och är väl etablerat i branschen.
Det finns några olika varianter av BRC som Inspectera
kan vara behjälpliga med,
se nedan:
• BRC Food – vänder sig till producerande
livsmedelsföretag
• BRC IoP – för företag som tillverkar förpackningsmaterial
till  livsmedelsindustrin
• BRC Storage and Distribution – för grossister och
transportföretag i livsmedelsbranschen