Arbetsmiljöarbetsmiljo_resize

Med hjälp av våra erfarna konsulter arbetar vi med Er för att få engagerade chefer, trygga och motiverade medarbetare och en effektivare arbetsplats,allt enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:01.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt.

För företag med fler än tio anställda krävs det även dokumentation av arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

Inspectera kan erbjuda Er:

  • Utbildning i systematisk arbetsmiljö
  • Integrering av arbetsmiljöarbetet med andra ledningssystem
  • Internrevisioner
  • Analys, genomförande, uppföljning och kvalitetssäkring