KonsulttjänsterTilläggstjänster

Inspectera erbjuder en rad konsulttjänster.


Egenkontrollprogram

Vi hjälper till med att ta fram ett egenkontrollprogram anpassat till din verksamhet.

HACCP

Vi hjälper till med bedömning av faror i en faroanalys och att upprätta en HACCP-plan.

Leveransbedömningar

Bedömning av våra kunders leverantörer på plats hos dem.

ISO 9001 – Kvalitet

Vi hjälper till att säkra kvalitetsarbetet i er verksamhet.

ISO 14001 – Miljö

För alla typer av verksamheter oavsett bransch som vill säkra sitt miljöarbete.

ISO 22000 – Livsmedel

Internationell standard för att säkra livsmedelshantering.

BRC – Livsmedel

Internationell standard för att säkra livsmedelshanteringen.

IP Livsmedel

Certifieringssystem för livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet.

MSC

Standard för leverantörer och producenter inom fiskbranschen.

Arbetsmiljö

Med hjälp av våra erfarna konsulter arbetar vi med er för att få engagerade chefer, trygga och motiverande medarbetare och en effektivare arbetsplats.

Brandskydd

Vi erbjuder kompletta lösningar med brandskydd och förebyggande brandskyddskontroll.

Interna revisioner

När ett ledningssystem är i bruk ska det underhållas löpande. Ett verktyg i detta arbete är att genomföra interna revisioner.

Fotodokumentation

För att underlätta vid inspektion kan vi ta foton som bifogas i rapporten.

Termometrar

Livsmedelstermometrar av hög kvalitet till bra pris.

 Myndighetskontakt

Vi kan erbjuda konsulthjälp för ditt företag med din kontakt med myndigheterna som ex. miljö- och hälsa.