Koncernen

Inspectera startades 2005 och finns idag representerat i hela landet. Vi arbetar med skadedjurskontroll
och konsulttjänster inom livsmedelshygien, kvalitet och miljö samt utbildning inom dessa områden.
Till vår kundkategori hör bl. a. livsmedelshanterande företag, lantbruk samt alla typer av industrier
och övriga fastigheter. Inspectera tecknar även avtal med rikstäckande kedjor.

inspectera-schema