gasningarIndustriavtal

Inspecteras industriavtal erbjuder regelbundna inspektioner avseende råttor och möss.
Med kvalitet och miljö jobbar vi enligt ISO 9001 och 14001.
Förutom en kvalitetsstämpel av verksamheten innebär detta minskad risk för reklamationer, driftstopp, angrepp på byggnader, smittspridning samt förorening och angrepp på djurfoder.