Fågelsäkringfagel

Stadsfåglar kan orsaka betydande skador på byggnader och fasader. Dessa skadegörare kan vara mycket envisa och uthålliga så det är viktigt att välja ett korrekt fågelsäkringssystem för olika arter och situationer. Arbetet börjar alltid med en noggrann analys av problemet och en åtgärdsplan skräddarsys i samförstånd med kunden.

Rekommenderade system:

  • Nätsystem
  • Fågelpiggsystem
  • Fågelwiresystem
  • Ljudsystem
  • Avskjutning

Tillägg:

  • Desinfektion av mikroorganismer
  • Städning och sanering
  • Borttagning av reden och bon