Skadedjursavtalvagglus

Med inspecteras skadedjursavtal baserat på IPM erbjuds kunden ett
miljövänligt och förebyggande kontrollsystem mot skadedjur. Med
IPM får du ett säkrare, effektivare och mer långvarigt skydd. I
möjligaste mån undviks bekämpningsmedel för att minimera risken
för övriga djur, människor och miljö. Att förebygga angrepp och
skada är det mest ekonomiska alternativet och oftast lättare än
man tror. Med kvalitet och miljö jobbar vi enligt ISO 9001 och
14001. Förutom en kvalitetsstämpel av verksamheten innebär
detta minskad risk för reklamationer och driftstopp orsakade
av skadedjur.

Skadedjursavtalet baserat på IPM omfattar:
• Behovsanalys.
• Dokumenterade skadedjursinspektioner och saneringar.
• Inspektion och dokumentation av utplacerade kontrollstationer.
• Akuta saneringar mot skadedjur vid behov.
• Miljö- och kvalitetssäkrade inspektions- och saneringsmetoder
• Kundpärm innehållande skisser/ritningar över utplacerade
kontrollstationer, varuinformationsblad samt inspektions-
och saneringsrapporter.

Tillägg:
• Ljusfällor
• Fotodokumentation
• Grundkurs i livsmedelshygien 2x4tim
• Kundanpassad hygienutbildning
• Upprättande av egenkontrollprogram
• Revidering av befintligt egenkontrollprogram
• Upprättande av HACCP
• Webbutbildningar av livsmedelshygien
• Utbildning i HACCP
• Detaljerat rengöringsprogram
• Näringsvärdeanalyser
• Livsmedelsprover
• Läkemedelsanalyser
• Rengöringskontroller
• Temperaturmätningar
• Fågelsäkring
• BRC
• Ledningsystem innefattande miljö, kvalitet och hygien