Hygienavtalhygien

Inspecteras hygienavtal bygger på ett aktivt samarbete
mellan Inspectera och det aktuella företaget. Idag ställs
allt högre krav på företag som hanterar livsmedel, foder
och spannmål. Med Inspecteras hygienavtal får Ni
som kund regelbundna inspektioner för att kontrollera
och dokumentera hygienstatusen på er anläggning. I vår
skriftliga rapport får Ni inte bara eventuella fel och
brister påtalade utan även förslag på förbättrande åtgärder.
Hygieninspektionerna utförs endast av särskilt utbildad personal.

Specifikation:
• Hygieninspektioner inkluderat skadedjursinspektioner baserat på IPM.
• Inspektion och dokumentation av utplacerade kontrollstationer.
• Akuta saneringar mot skadedjur vid behov.
• Miljö- och kvalitetssäkrade inspektions- och saneringsmetoder.
• Kundpärm innehållande skisser/ritningar över utplacerade
kontrollstationer, varuinformationsblad samt inspektions- och
saneringsrapporter mm.

Tillägg:
• Ljusfällor
• Fotodokumentation
• Grundkurs i livsmedelshygien 2x4tim
• Kundanpassad hygienutbildning
• Upprättande av egenkontrollprogram
• Revidering av befintligt egenkontrollprogram
• Upprättande av HACCP
• Webbutbildningar av livsmedelshygien
• Utbildning i HACCP
• Detaljerat rengöringsprogram
• Näringsvärdeanalyser
• Livsmedelsprover
• Läkemedelsanalyser
• Rengöringskontroller
• Temperaturmätningar
• Fågelsäkring
• BRC
• Ledningsystem innefattande miljö, kvalitet och hygien