Försäkringsbolaghusmus

Försäkringsbolag kan behöva hjälp med skadedjurstjänster, besiktningar, sanering vid sent upptäckt dödsfall mm. Med en rikstäckande organisation är Inspectera en trygg och stark partner att samarbeta med.

VD, Inspectera HK AB
Anders Ekeberg
Tel: 0705-28 89 33
E-post: fornamn.efternamn@inspectera.se