Inspectera har mångårig erfarenhet av hussvamp och sanering av densamma. Efter inspektion och skadeutredning lämnas ett skriftligt åtgärdsförslag vilket underlättar för husägaren vid rivning, sanering samt återställning av berörda konstruktioner. Saneringsarbetet utförs noggrant och med kvalitet.

Exempel på vad Inspectera kan åta sig:
* Inspecteras erfarna tekniker kan utföra inspektion med provtagning
* Konsultation/projektledning under hela rivningen/återställningsarbetet
* Utföra värme- och kemisk sanering
* Vara behjälpig vid återställning av skadan med godkända byggmaterial

hussvamp